De vzw Qiqalson krijgt geen overheidssteun, het zijn dus de leden die ervoor zorgen dat de vzw kan blijven bestaan en zich kan ontwikkelen.

Vzw-leden genieten van een voorkeurstarief voor alle acitiveiten van Qiqalson : de stage, cursussen, concerten en bals.

Als u niet deelneemt aan onze activiteiten en toch de vzw wenst te steunen, kunt u een bijdrage storten op onze rekening :

IBAN BE37 1262 0992 3228   BIC CPHBBE75

Vast lid : 15,00 €
Steunend lid : vanaf 30,00 €


© 2022 Qiqalson ASBL
Webmaster SG Event